top of page
להחיות את היום
פרשת השבוע יומית עם הרבי מליובאוויטש
 
ISBN 978-965-545-981-4
Standard Edition
494 pages, 5.5  X 8.5 in.
Paperback

 

 

להחיות את היום

פרשת השבוע יומית עם הרבי מליובאוויטש

 

 

שיחותיו המופלאות של הרבי מליובאוויטש על פרשת השבוע היו לשם-דבר בקרב תלמידיו ברחבי העולם. הוא ראה בפרשת השבוע מקור בלתי-נדלה להעלאת רעיונות חדשים, להעמקה בבעיות השעה ואף לחשיפת תובנות הנוגעות לחיי היום-יום. הרבי גם הפציר בכל חסידיו ובאנשים שבאו איתו במגע לחפש השראה יומית בלימוד החומש עם פירוש רש"י
 

להחיות את היום הולך בעקבות ההשראה שמצא הרבי מליובאוויטש בפרשת השבוע ופורט אותה לכל יום מימות השבוע. הספר בנוי מסרים-מסרים שהם מעין טעימה קטנה מתורתו רחבת ההיקף של הרבי, המלאה באהבה אנושית, באופטימיות אינסופית ובתפיסה שאם אך נלמד לעשות טוב לזולתנו הרוע והשלילה יחלפו מאליהם. רעיונות אלה שזורים לאורכו של ספר זה, המעניק הזדמנות להיחשף ליסודות התפיסה הזאת מדי יום ביומו

bottom of page